Vervoersarmoede

vervoersarmoede_discussion_paper


In de huidige maatschappij wordt het vanzelfsprekend geacht dat iedereen zich dagelijks kan verplaatsen, bijvoorbeeld per auto, bus of fiets. Er is echter een groep personen die om diverse redenen niet over mogelijkheden tot verplaatsing beschikt en als gevolg hiervan minder makkelijk kan deelnemen aan het sociale leven. Deze groep wordt aangeduid als vervoersarm. Onlangs heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld, die het ‘risico op vervoersarmoede’ weergeeft.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op CBS pagina’s:
Discussion paper
CBS Nieuwsbericht
Geo visualisatie Utrecht
Geo visualisatie Heerlen

Thesis Marloes Verhoeven

Dinsdag 23 februari heb ik mijn proefschrift Modelling life trajectories and transport mode choice using Bayesian Belief Networks verdedigd aan de TU/e. De longitudinale data die hiervoor gebruikt is heb ik zelf verzameld met behulp van een internet vragenlijst. Ruim 700 mensen hebben ingevuld welke “life event” ze in het verleden hebben meegemaakt en op welke manier ze zichzelf verplaatsen voor allerlei motieven.

Defence

Het volledige proefschrift is online beschikbaar via de TU/e website.