Thesis Marloes Verhoeven

Dinsdag 23 februari heb ik mijn proefschrift Modelling life trajectories and transport mode choice using Bayesian Belief Networks verdedigd aan de TU/e. De longitudinale data die hiervoor gebruikt is heb ik zelf verzameld met behulp van een internet vragenlijst. Ruim 700 mensen hebben ingevuld welke “life event” ze in het verleden hebben meegemaakt en op welke manier ze zichzelf verplaatsen voor allerlei motieven.

Defence

Het volledige proefschrift is online beschikbaar via de TU/e website.