Fiets en Win

Op basis van het Actieplan Fiets van de gemeente Eindhoven waarin 101 acties werden benoemd heb ik op verzoek 2 rapportages geschreven. Een rapportage over het gebruik van Fietstrommels op basis van punt 75: Onderzoek naar toepassing fietstrommels in woonwijken. De andere rapportage ging over een Fietsspaarsysteem naar aanleiding van actie 90: in de weekenden wordt het gebruik van de fietsparkeervoorzieningen beloond met een stempel. Voor een volle spaarkaart kunnen fietsaccessoires worden uitgezocht.

Mijn conclusie voor gemeente Eindhoven was dat er niet veel vraag naar fietstrommels is door de inrichting van de openbare ruimte en geen vooroorlogse woonwijken waarbij er vaak ruimte gebrek is voor het stallen van fietsen op eigen terrein. Over het andere rapport waren ze enthousiast en Fietsberaad was toevallig ook met dit onderwerp bezig. Wij hebben de krachten gebundeld en samen met Fietsberaad, gemeente Apeldoorn en gemeente Eindhoven heb ik het Fiets en Win systeem opgezet. Hierbij zijn de papieren bonnetjes in de fietsenstallingen vervangen door een elektronisch systeem waarbij er ook mogelijkheid voor monitoring is voor de beheerders. Daarnaast werd met (tijdelijke) winacties het gebruik van de stallingen gepromoot door de opzet van een loterij. Bekijk deze presentatie om een impressie te krijgen van het project Fiets en Win.

presentatie Fiets en Win, klik op de preview voor de volledige presentatie

Meer informatie:
Fietsberaad Fiets en Win documenten (kijk onderaan voor alle gerelateerde documenten)

Verkiezingskalender

Vanuit het adviesbureau wilden wij onze visie over parkeervraagstukken delen met anderen. Hiervoor heb ik een uniek relatiegeschenk ontworpen en gemaakt; de verkiezingskalender 2010. Samen met mijn collega’s hebben wij teksten geschreven voor elke maand. Op deze manier konden onze relaties en potentiële klanten een kalender op het bureau zetten waarbij elke maand kennis gedeeld werd op het gebied van parkeren.

preview verkiezingskalender, klik hierop voor de volledige kalender

Op basis van een (kranten)kop is er een algemene beschouwing geschreven en input gegeven voor een coalitieakkoord. Met dit relatiegeschenk wilde Empaction een uniek cadeau geven aan (potentiële) klanten voor meer bekendheid en het delen van kennis en ervaring op het gebied van parkeervraagstukken.