Vervoersarmoede (2019)

Eind 2018 heb ik met mijn CBS collega’s Astrid Kampert, Judith Nijenhuis en Dennis Dahlmans een rapport gepubliceerd over vervoersarmoede. Naar aanleiding van deze publicaties hebben wij diverse gesprekken gevoerd voor een gezamenlijk vervolgonderzoek. Samen met Planbureau voor de Leefomgeving hebben wij een vervolg onderzoek uitgevoerd waarbij de indicator verder verbeterd is. Hieronder kan je het volledige rapport lezen.

In het corporate artikel van het CBS wordt in het kort beschreven wat er in dit gezamenlijke onderzoek is gedaan. De resultaten van ons onderzoek hebben wij in twee sessie gepresenteerd aan beleidsmakers (sessie 1) en aan onderzoekers en wetenschappers (sessie 2). Daarnaast hebben wij de resultaten ook bij twee congressen gepresenteerd; European Transport Conference (ETC 2019) in Dublin en Verkeerskunde congres in Leuven.

Hackatrain 2018

I was part of the Hackatrain with the topic of Mobility as a Service (MaaS), great experience to join a team of HaaS: Hackers at a Service.

View this post on Instagram

Let’s GO, on the move 🚅 #hackatrain

A post shared by Dr. ir. Marloes Verhoeven (@onderzoeker_mobiliteit) on

You can read the corporate article below from the CBS page in English. If you prefer the Dutch version you can click here.

On Monday 18 June 2018, the third edition of the annual Hackatrain left Amsterdam Central Station heading for Berlin. More than 100 talented IT professionals from the international business world, education and government institutes travelled by train and ‘hacked’ their way to Berlin. In teams they worked for 48 hours to find solutions to an interesting mobility challenge from ING and Arriva. Four enthusiastic participants from Statistics Netherlands (CBS) also joined the Hackatrain, as did their counterparts from the German statistical institute Destatis. Initiator and organiser Amal Whyte says: ‘The level was amazingly high!’

Brainstorm
The official departure was on Monday morning at Amsterdam Central Station, and the teams started immediately when they boarded the train. According to ICT construction specialist and CBS participant David Kloet, ‘The journey gave the participants a chance to brainstorm, discus their ideas and to talk to mentors from the organisations that were involved, including Arriva, ING, NS and Freshheads.’ The objective of this Hackatrain was to answer the question how to make it easier for people throughout the country to travel to and from destinations for events such as a concert at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam. ‘They were also asked to incorporate a combination of blockchain (a system that can be used to capture data, Ed.) and Mobility as a Service (MaaS) into their solution,’ Whyte explains. ‘Together, blockchain and MaaS have the potential to allow travellers to search for, select and book their own transport options.’

Ambitious
The participants enthusiastically continued the hackathon after they arrived in Berlin. The programming went on all day, and even through the night. According to Eugène van der Pijl, a Statistical Researcher at CBS who participated in the hackathon, ‘Those two hackathon days were fantastic, but it was hard work. We kept going, intensively searching for solutions.’ As fellow CBS Statistical Researcher and participant Marloes Verhoeven says, ‘We were given the necessary information about blockchain technology and MaaS at the pre-gathering for the Hackatrain. It was a pretty ambitious challenge to produce a working prototype in such a short period, but we did it.’ Both Van der Pijl and Verhoeven were interested in working with blockchain and seeing presentations about it, because the possibilities of blockchain are also being investigated within CBS.

official movie of the pre-gathering Hackatrain 2018

official aftermovie Hackatrain 2018

It was a great experience, the Hackatrain 2018!

View this post on Instagram

Amazing experience #hackatrain #berlin #HaaS🐰

A post shared by Dr. ir. Marloes Verhoeven (@onderzoeker_mobiliteit) on

Vervoersarmoede (2018)

In de huidige maatschappij wordt het vanzelfsprekend geacht dat iedereen zich dagelijks kan verplaatsen, bijvoorbeeld per auto, bus of fiets. Er is echter een groep personen die om diverse redenen niet over mogelijkheden tot verplaatsing beschikt en als gevolg hiervan minder makkelijk kan deelnemen aan het sociale leven. Deze groep wordt aangeduid als vervoersarm. Onlangs heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld, die het ‘risico op vervoersarmoede’ weergeeft.

vervoersarmoede_discussion_paper

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op CBS pagina’s:
Discussion paper
CBS Nieuwsbericht
Geo visualisatie Utrecht
Geo visualisatie Heerlen

Portfolio Mens en Mobiliteit

Samen met mijn CBS collega heb ik een portfolio gemaakt waarin een vijftal casussen beschreven worden om inzicht te geven welke aanvullende gegevens het CBS kan leveren op het gebied van mens, verkeer en mobiliteit. De casussen betreffen kentekenanalyse regio/route, vergroening wagenpark, vervoersarmoede, verplaatsingsgedrag en verkeersveiligheid. Het geeft een goed overzicht van aanvullende statistische diensten die het CBS kan leveren vanuit de sector Verkeer en Vervoer.

klik op de afbeelding om het portfolio te openen

Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid

Jaarlijks wordt de Verkeersgedragdag georganiseerd met een ander thema. In 2018 heb ik een abstract ingestuurd op basis van het CBS rapport Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid van mijn collega’s. Dit rapport dat verschenen is bij Sociaal Statistisch Trends is gebaseerd op het jaarlijks belevingenonderzoek dat het CBS uitvoert. Tot mijn vreugde werd ik uitgenodigd om één van de twee plenaire presentaties te geven bij dit congres in Leeuwarden (NHL Stenden Hogeschool). Hieronder kan je het ingestuurde abstract lezen en tevens kan je ook de presentatie die ik gehouden heb downloaden.

Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid (ingestuurde abstract):
In dit onderzoek staan het rijgedrag en de ervaren verkeersveiligheid van automobilisten centraal. De grote deelname aan het verkeer maakt verkeersveiligheid een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Door middel van verschillende maatregelen probeert de overheid het verkeer veiliger te maken en daarmee het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen.

Na jarenlange daling van aantal verkeersdoden zijn in 2015 weer meer mensen zijn omgekomen dan het voorgaande jaar. Tussen 2000 en 2015 steeg het aantal ernstig verkeersgewonden. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is één aspect van de verkeersveiligheid. Een ander aspect dat in dit onderzoek centraal staat is de ervaren verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers.

Dit is gebaseerd op het CBS onderzoek Belevingen (februari – mei 2016). De respons bedroeg 59,9 procent. In totaal hebben de analyses betrekking op 2956 personen die beschikken over een rijbewijs en als bestuurder in een auto rijden.

Enkele resultaten over perceptie eigen rijgedrag: het vertonen van risicovol rijgedrag hangt duidelijk samen met rijervaring: Hoe frequenter automobilisten rijden, des te risicovoller gedragen zij zich op de weg. Oudere automobilisten nemen naar eigen zeggen duidelijk minder risico in het verkeer dan jongere. De perceptie van het eigen rijgedrag verschilt tussen automobilisten met meer en minder rijervaring, tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen.

Enkele resultaten over perceptie risicovol weggedrag andere automobilisten: veel te hard rijden wordt het vaakst als riskant weggedrag gesignaleerd, vrouwen zeggen meer dan mannen dat er veel te hard wordt gereden.

Enkele resultaten over inschatting gevaarlijk wangedrag andere bestuurders: Eén op de vijf automobilisten ziet geen gevaar in veel te hard rijden op rustige Autosnelwegen, Inschatting gevaarlijk weggedrag verschilt naar eigen rijervaring en rijgedrag, mannen en jongeren zien minder gevaar in het verkeer.

Dit onderzoek richt zich op de ervaren verkeersveiligheid van automobilisten. Er wordt aanbevolen om toekomstig onderzoek te richten op fietsers en voetgangers, twee groepen van kwetsbare verkeersdeelnemers.

volledige presentatie Verkeersgedragdag 2018 kan je downloaden door op afbeelding te klikken

Data science opdracht Fietstelweek

Elk jaar gaan data science studenten van de Fontys Hogeschool ICT Eindhoven aan de slag met een bedrijfsopdracht om tot innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit het CBS worden er jaarlijks twee vraagstukken ingediend. In het jaar 2017-2018 gingen de studenten aan de slag met de open data van de fietstelweek.

poster van de studenten

Lees voor meer achtergrond informatie het corporate artikel op de CBS pagina.

CBS virtuele tour

Elke nieuwe medewerker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek doet mee aan het nieuwe medewerkersprogramma. Hierbij maak je kennis met de organisatie en andere nieuwe collega’s. In een groepje werk je ook aan een zogenaamde “spoorzoekopdracht”. Mei 2016 begon ik bij het CBS en met 3 andere collega’s van hele andere divisies en afdelingen heb ik aan deze opdracht gewerkt waarbij wij keken op welke innovatieve wijze medewerkers van verschillende vestigingen anders kunnen afstemmen en samenwerken .

Bij deze opdracht hebben wij naar 3 zaken gekeken:
– video-overleg tussen de CBS vestigingen van Den Haag en Heerlen
– skype met collega’s via persoonlijke pagina
– virtuele tour door de andere vestiging

Tijdens een presentatie voor de Directeur Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi hebben wij dit gepresenteerd. De virtuele tour kan je ook bekijken met een VR bril of een eenvoudige google cardboard. Nieuwsgierig waar ik werk, bekijk dan onze CBS tour in Heerlen.