Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid

Jaarlijks wordt de Verkeersgedragdag georganiseerd met een ander thema. In 2018 heb ik een abstract ingestuurd op basis van het CBS rapport Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid van mijn collega’s. Dit rapport dat verschenen is bij Sociaal Statistisch Trends is gebaseerd op het jaarlijks belevingenonderzoek dat het CBS uitvoert. Tot mijn vreugde werd ik uitgenodigd om één van de twee plenaire presentaties te geven bij dit congres in Leeuwarden (NHL Stenden Hogeschool). Hieronder kan je het ingestuurde abstract lezen en tevens kan je ook de presentatie die ik gehouden heb downloaden.

Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid (ingestuurde abstract):
In dit onderzoek staan het rijgedrag en de ervaren verkeersveiligheid van automobilisten centraal. De grote deelname aan het verkeer maakt verkeersveiligheid een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Door middel van verschillende maatregelen probeert de overheid het verkeer veiliger te maken en daarmee het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen.

Na jarenlange daling van aantal verkeersdoden zijn in 2015 weer meer mensen zijn omgekomen dan het voorgaande jaar. Tussen 2000 en 2015 steeg het aantal ernstig verkeersgewonden. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is één aspect van de verkeersveiligheid. Een ander aspect dat in dit onderzoek centraal staat is de ervaren verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers.

Dit is gebaseerd op het CBS onderzoek Belevingen (februari – mei 2016). De respons bedroeg 59,9 procent. In totaal hebben de analyses betrekking op 2956 personen die beschikken over een rijbewijs en als bestuurder in een auto rijden.

Enkele resultaten over perceptie eigen rijgedrag: het vertonen van risicovol rijgedrag hangt duidelijk samen met rijervaring: Hoe frequenter automobilisten rijden, des te risicovoller gedragen zij zich op de weg. Oudere automobilisten nemen naar eigen zeggen duidelijk minder risico in het verkeer dan jongere. De perceptie van het eigen rijgedrag verschilt tussen automobilisten met meer en minder rijervaring, tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen.

Enkele resultaten over perceptie risicovol weggedrag andere automobilisten: veel te hard rijden wordt het vaakst als riskant weggedrag gesignaleerd, vrouwen zeggen meer dan mannen dat er veel te hard wordt gereden.

Enkele resultaten over inschatting gevaarlijk wangedrag andere bestuurders: Eén op de vijf automobilisten ziet geen gevaar in veel te hard rijden op rustige Autosnelwegen, Inschatting gevaarlijk weggedrag verschilt naar eigen rijervaring en rijgedrag, mannen en jongeren zien minder gevaar in het verkeer.

Dit onderzoek richt zich op de ervaren verkeersveiligheid van automobilisten. Er wordt aanbevolen om toekomstig onderzoek te richten op fietsers en voetgangers, twee groepen van kwetsbare verkeersdeelnemers.

volledige presentatie Verkeersgedragdag 2018 kan je downloaden door op afbeelding te klikken