Vervoersarmoede (2018)

In de huidige maatschappij wordt het vanzelfsprekend geacht dat iedereen zich dagelijks kan verplaatsen, bijvoorbeeld per auto, bus of fiets. Er is echter een groep personen die om diverse redenen niet over mogelijkheden tot verplaatsing beschikt en als gevolg hiervan minder makkelijk kan deelnemen aan het sociale leven. Deze groep wordt aangeduid als vervoersarm. Onlangs heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld, die het ‘risico op vervoersarmoede’ weergeeft.

vervoersarmoede_discussion_paper

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op CBS pagina’s:
Discussion paper
CBS Nieuwsbericht
Geo visualisatie Utrecht
Geo visualisatie Heerlen

CategorieënCBS