Portfolio Mens en Mobiliteit

Samen met mijn CBS collega heb ik een portfolio gemaakt waarin een vijftal casussen beschreven worden om inzicht te geven welke aanvullende gegevens het CBS kan leveren op het gebied van mens, verkeer en mobiliteit. De casussen betreffen kentekenanalyse regio/route, vergroening wagenpark, vervoersarmoede, verplaatsingsgedrag en verkeersveiligheid. Het geeft een goed overzicht van aanvullende statistische diensten die het CBS kan leveren vanuit de sector Verkeer en Vervoer.

klik op de afbeelding om het portfolio te openen
CategorieënCBS