Vervoersarmoede (2019)

Eind 2018 heb ik met mijn CBS collega’s Astrid Kampert, Judith Nijenhuis en Dennis Dahlmans een rapport gepubliceerd over vervoersarmoede. Naar aanleiding van deze publicaties hebben wij diverse gesprekken gevoerd voor een gezamenlijk vervolgonderzoek. Samen met Planbureau voor de Leefomgeving hebben wij een vervolg onderzoek uitgevoerd waarbij de indicator verder verbeterd is. Hieronder kan je het volledige rapport lezen.

In het corporate artikel van het CBS wordt in het kort beschreven wat er in dit gezamenlijke onderzoek is gedaan. De resultaten van ons onderzoek hebben wij in twee sessie gepresenteerd aan beleidsmakers (sessie 1) en aan onderzoekers en wetenschappers (sessie 2). Daarnaast hebben wij de resultaten ook bij twee congressen gepresenteerd; European Transport Conference (ETC 2019) in Dublin en Verkeerskunde congres in Leuven.