OV magazine: data kunnen bruikbare inzichten opleveren

Geplaatst door Guus Puylaert
Thema OV-sector
Dossier Digitalisering
Dashboard OverOV van Samenwerkingsverband DOVA

In het dashboard OverOV visualiseert samenwerkingsverband DOVA alle relevante ov-data op één centraal punt. Marloes Verhoeven, hoofd OV-data bij DOVA: “Zo blijven waardevolle ov-data ook in de toekomst beschikbaar.” De cijfers kunnen bijvoorbeeld veel zeggen over de impact van corona. 

In 2017 ontstond het idee om te werken aan het centrale dashboard, waarin vergelijkbare trends in diverse regio’s worden getoond die alle gebaseerd zijn op dezelfde brondata.

Samen met de leveranciers van deze data, veelal vervoerders en wegbeheerders, kwam DOVA tot open standaarden en vaste leveringsafspraken. “Voor betrouwbaar monitoren is het van groot belang dat iedereen over hetzelfde praat, dat is het voordeel van gestandaardiseerde informatie”, vertelt het kersverse hoofd OV-data van samenwerkingsverband DOVA.

Gedetailleerde data
De data in het dashboard OverOV worden bijgehouden sinds januari 2018 en bevatten geen ruwe, maar geaggregeerde data die worden bijgehouden op zowel concessie-, lijn- als halteniveau voor tram, bus en metro. De data hebben betrekking op dienstregelingsuren, dienstregelingskilometers, het aantal ritten, het aantal haltes, het aantal lijnen, haltetoegankelijkheid, sociale veiligheid, de OV-klantenbarometer, punctualiteit, doorstroming, CO2- en stikstofuitstoot en het aantal in- en uitstappers per halte.

De decentrale ov-autoriteiten, die allemaal lid zijn van DOVA, kunnen de prestaties van vervoerders of wegbeheerders op deze manier in één keer monitoren en het als beleidsinstrument gebruiken, om te toetsen of eerder gestelde doelen worden gehaald.

“De data zijn er altijd geweest, maar kunnen nu bruikbare inzichten geven”, aldus Verhoeven. “Doordat het is gestandaardiseerd, hoeft niet elke opdrachtgever zijn eigen data meer bij te houden in een eigen dashboard en praat iedereen over hetzelfde. Dit is een nieuwe stap op weg naar volledige toegankelijkheid.”

Toepassingen
Doordat het samenwerkingsverband de data verzamelt en verwerkt, blijven deze gegenereerde datasets langer beschikbaar dan 18 maanden, de wettelijke termijn voor bijvoorbeeld het bewaren van OV-chipkaartdata. “We maken kaarten en grafieken van de data”, legt Verhoeven uit. “Zelf voeren we geen analyses uit, dat laten we over aan de ov-autoriteiten en vervoerders die toegang hebben tot de data en er zelf mee aan de slag kunnen. Zij kunnen de gefilterde data downloaden en daar zelf analyses op uitvoeren”.

Een concreet voorbeeld waarin de data worden gebruikt, is de rapportage ‘Staat van het regionale OV’ die CROW-KpVV jaarlijks publiceert.

Maandelijks worden de data van eerdergenoemde thema’s geactualiseerd, waarmee ze een actueel inzicht geven in de gevolgen van de coronacrisis. Verhoeven geeft aan dat deze tool bruikbaar is om informatie over bijvoorbeeld de verandering in reizigerskilometers, dienstregelingsuren of de uitstoot van voertuigen inzichtelijk te maken.

En verder
Verder kan het datadashboard aanleiding geven voor organisaties om nieuwe databronnen of meer data te gaan ontsluiten, denkt Verhoeven. “Dit soort data levert uiteindelijk de meeste maatschappelijke meerwaarde op als ze open beschikbaar zijn, dat is dus steeds de richting. Zo kan iedereen vergelijkingen en benchmarks maken op basis van deze data.” Het dashboard zal nog verder worden geactualiseerd en uitgebreid met relevante en interessante data.

Dit artikel is eerder verschenen in OV-Magazine 4-2020. Wilt u OV-Magazine voortaan in print of digitaal ontvangen? Neem contact op of neem een abonnement.