PBL Ruimtelijke verkenning 2023 met 4 scenario’s voor 2050

in een andere blog heb ik geschreven over een nieuwe samenwerkingsvorm WiM. Daar wordt ook beschreven dat de verschillende organisaties een taak en verantwoorlijkheid hebben in Nederland. Deze keer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de schijnwerpers šŸ˜‰ Het PBL heeft als doelstelling het maken van strategische beleidsanalyses op diverse themaā€™s en onderwerpen.

Op Prinsjesdag (3e dinsdag van september) spreekt onze Koning Willem Alexander de troonrede uit. Ter voorbereiding worden door de verschillende (overheids)organisaties diverse rapporten gepubliceerd. Waaronder de Planbureaus in Nederland; Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze organisaties blikken vooruit en schetsen verschillende scenario’s voor ONZE TOEKOMST šŸ’š Voor het maken van deze rapporten, prognoses, (simulatie)modellen en adviezen zijn betrouwbare cijfers nodig. Hiervoor is in Nederland het Centraal Bureau voor de Statistiek opgericht op 9 januari 1899.

In 2023 heeft Ā© PBL Planbureau voor de Leefomgeving het rapport Vier scenarioā€™s voor de inrichting van Nederland in 2050, Ruimtelijke Verkenning 2023 gepubliceerd. Hierin worden de ruimtelijke opgaven beschreven 4 scenario’s geĆÆntroduceerd inclusief reflectie en toelichting van het gebruik van deze scenario’s:
1) Mondiaal Ondernemend
2) Snelle Wereld
3) Groen Land
4) Regionaal geworteld

Vier scenarioā€™s voor de inrichting van Nederland in 2050, Ruimtelijke Verkenning 2023 (PBL, blz 70-71)

In hoofdstuk 9, gebruik van de scenario’s wordt uitgelegd hoe beleidsmakers deze scenario’s kunnen gebruiken voorzien van aandachtspunten. Stap voor stap kan er door middel van Mobiliteit samen toegewerkt worden naar stimuleren van Bereikbaarheid en Toegankelijkheid, voor een Inclusieve samenleving voor de Reizigers en gehele maatschappij. Daarvoor zijn de juiste inzichten nodig en de DURF om Politieke keuzes te maken voor een TRANSFORMATIE. Door middel van subsidies en investeringen in innovatie met open en transparante aanpak komen wij samen VOORUIT.

Overzicht van de kenmerken per scenario Ruimtelijke Verkenning 2023 (PBL, blz 62-62)


De gehele PBL-publicatienummer (4832) is te bekijken via deze url; https://www.pbl.nl/publicaties/ruimtelijke-verkenning-2023-vier-scenarios-voor-de-inrichting-van-nederland-in-2050

Naast het volledige PBL rapport zijn er ook andere communicatiemiddelen gebruikt, zoals #nieuwsbericht en #artikelen in tijdschriften, #presentaties, #website en wil je liever luisteren dan is er ook een #podcast. Te vinden via deze link; https://www.pbl.nl/publicaties/ruimtelijke-verkenning-2023-vier-scenarios-voor-de-inrichting-van-nederland-in-2050